Δείκτες ραφιού και προϊόντων
Από τις κάρτες τιμών έως και τις τακτικές προσφορές αγορών, η σήμανση των προϊόντων στα express market ακολουθεί μια ενιαία εικόνα, σύμφωνη με το γενικότερο branding των καταστημάτων.