Εφαρμογή εταιρικής ταυτότητας
Στα πλαίσια της δημιουργίας μίας ενιαίας εικόνας για όλα τα καταστήματα express market, αποτυπώνουμε την εταιρική τους ταυτότητα σε κάθε δυνατή εφαρμογή, από τα αναλώσιμα του πάγκου των αλλαντικών και του κρεοπωλείουέως την εμφάνιση των εργαζομένων. Έτσι, το brand express market αποτυπώνεται εύκολα στη συνείδηση του καταναλωτή.